การประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ โครงการศึกษาจัดหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส)

วันที่:30 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ