การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 และการรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร 

เพื่อการท่องเที่ยวอ่าวน้ำเมาตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร 
เพื่อการท่องเที่ยวออ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวไร่เลย์ตะวันออก ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

วันที่:23 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ