การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 และการรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กำหนดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 และการรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น
บริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่:09 สิงหาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ