การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น Concentrated Inspection Campaign ( CIC ) ประจำปี ๒๕๕๘

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีการตรวจเรือแบบเข้มข้น Concentrated
Inspection Campaign ( CIC )
ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ การตรวจเข้มข้นในเรื่องความคุ้นเคยของคนประจำเรือในการ เข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ “Crew Familiarization For Enclosed Space
Entry”
ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุม ชั้น อาคาร กรมเจ้าท่า

วันที่:14 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ