การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กำหนดการ
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๒
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโดย กรมเจ้าท่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัทเอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่:03 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ