การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 การศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร

วันที่:28 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ