การบุกรุกที่คลองเพื่อครอบครองที่ดิน

เรียน เนื่องด้วยผู้มีอิทธิพล ไม่ทราบชื่อจริง นามสกุล มลสิริ และมีชื่อเล่น ปาน ทำการบุกรุกที่คลองสาธารณะ ในเขตพื้นที่ ม.10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยการถมที่ดินเพื่อถือครอบครองเป็นของตน โดยถมที่คลองออกไปประมาณ 2 ไร่กว่าๆ ทำให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือนร้อนเมื่อถึงฤดูฝนน้ำกักขังในบริเวณป่ายางทำให้ได้รับความเสียหายและได้ถมดินเข้าไปในที่ดินเพื่อนบ้านด้วย การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้แจ้งปลัดอำเภอช้างกลางไปแล้ว ท่านก็ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่มาดำเนินการแต่ไม่ก็ไม่มีความคืบหน้า และไม่ได้กระทำการใดๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินงาน ขอบพระคุณอย่างสูง

วันที่:17 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ