การบุกรุกทะเลสาบสงขลา

มีการบุกรุกทะเลสาบสงขลาสร้างสิ่งก่อสร้าง รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมถึงและก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรทางน่านน้ำ ใน ม.3 ต.รัตภูมิ อ. ควนเนียง จ.สงขลา โดยอ้างว่าเป็นส่วนงอกของที่ดินของเจ้าของที่ ทั้งที่ยังเป็นบริเวณน้ำท่วมถึง ขอให้ท่านตรวจสอบและดำเนินการรื้อถอนด่วน

วันที่:27 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ