การบุกรุกถมที่ สร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำคลอง

เรียน… กรมเจ้าท่า เรื่อง… โรงงานไทฮั้วยางพาราสาขาระยอง (TRR) ตั้งอยู่เลขที่ 7/23 ม.4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ได้กระทำผิดสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตลำคลองสาธารณะทั้งหมด 3 รายการ ดังต่อไปนี้ (1) ถมที่รุกล้ำลำคลองเข้าไปมากกว่า 3 เมตร เทพื้นคอนกรีตเพื่อกองยางพาราและสร้างกำแพงสูง ขนานกับแนวคลองยาวกว่า 70 เมตร (2) เทปูนคอนกรีตทั้งสองฝั่งคลองและด้านล่างคลองลักษณะเป็นตัว V เพื่อบีบคลองให้แคบลง เพื่อจะใช้พื้นที่ในส่วนที่ล้ำเข้าไปไห้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุด โดยไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต้นน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกและในหน้าฝนน้ำจะท่วมบ่อยครั้ง (3) สร้างเครื่องจักรสายพานและท่อส่งก๊าซขนาดใหญ่คร่อมข้ามผ่านลำคลองจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดยไม่มีการขออนุญาติหรือได้รับอนุญาติจากหน่วยงานใด ท้ายสุดนี้จึงของร้องเรียนมายังหน่วยงานของกรมเจ้าท่า ให้ช่วยดำเนินการระงับการกระทำของผู้บุกรุกและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในเขตลำคลอง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และช่วยดำเนินการ…. ขอแสดงความนับถือ ( ไม่ประสงค์ออกนาม )

วันที่:04 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ