การบริการและวาจาของเจ้าหน้าที่

ในวันที่16/5/60 ดิฉันพาพ่อไปยื่นเรื่องปรับรายละเอียดเล่มหลังจากตรวจวัดเรือสามฝ่ายสำหรับเรือประมง ได้สอบเจ้าหน้าที่ชื่อเสาวลักษณ์ ปานมั่น ว่าจะขอต่ออายึใบอนุญาติใช้เรือด้วย เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวพูดว่า เอาที่ละอย่างมีสองมือทำไม่ทัน และดิฉันถามต่อเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมใช้อะไรบ้าง พนักงานบอกว่าถามมากจังไม่รู้เลยเหรอ โดยทุกกิริยาคำพูดนั้นบ่งบอกถึงความไม่พอใจทุกประการ จึงเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเลยค่ะ กถ้าไม่ถามเจ้าหน้าที่แล้วจะถามใครละคะ
โดยทั่วไปดจ้าหน้าที่เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมด ค่อยไม่ค่อยเอาใจใส่ ผู้มาใช้บริการเท่าที่ควร

วันที่:07 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ