การจำหน่ายตั๋วเรือด่วนท่าวังหลัง

เนื่องด้วยทางเรือด่วนมีการแยกช่องจำหน่ายตามราคาตั๋ว 15,20 บาทตามลำดับ ซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการซื้อตั๋วได้ทุกช่องจำหน่ายทำให้รวดเร็วสะดวก ในกรณีที่ซื้อตั๋ว 15 บาท และขึ้นเรือราคา 20 บาท ลูกค้าก็สามารถจ่ายเงินเพิ่มบนเรืออีก 5 บาทได้ แต่ปัจจุบันไม่สามารถทำตามข้างต้นได้ และมีลูกค้าหลายรายประสบกับปัญหาการเดินกลับไปที่ช่องจำหน่ายตั๋วเพื่อเปลี่ยนราคาตั๋ว สรุปคือ ในช่วงเวลาเร่งรีบทางเรือด่วนควรให้ความสะดวกลูกค้ามากเป็นพิเศษ แต่ในช่วงเวลาไม่เร่งรีบวิธีการจำหน่ายของเรือด่วนก็เป็นทางออกที่ดี แต่ถ้าจะทำควรทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

แจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
ขอบคุณครับ

วันที่:15 กันยายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ