การจัดประชุมสัมมนาครั้งที 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทบทวนการสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านทุ่งประดู่ หมู่2 ต.ทับสะเเก อ.ทับสะเเก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่:10 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ