การจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ศึกษาและจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ