การขุดตักดูดทรายในแม่น้ำกระบุรี แม่น้ำระหว่างประเทศ ไทย -พม่า

กรมเจ้าท่าจังหวัดระนองยังปล่อยให้มีการดำเนินการขุดทรายไปขายในพื้นที่ ม.4 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พื้นทีขุดทรายอยู่ติดกับแม่น้ำกระบุรีแม่น้ำระหว่างประเทศไทยเมียนมาร์ และอยู่ใกล้กับเขื่อนกันตลิ่งพังที่สร้างเพื่อปัองกันแนวฝั่งของประเทศ เพื่อไม่ให้ตลิ่งพังป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ การขุดดูดทรายของกลุ่มคน มีผลกระทบต่อแนวตลิ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ของประเทศไทย ขณะชาวบ้านเริ่มออกมารวมตัวเพื่อต่อต้านการดำเนินการของกลุ่มคนดั่งกล่าว ขอให้กรมเจ้าท่าเข้าไประงับหรือสั่งห้ามการดำเนินการขุดทรายดังกล่าวโดยเร็ว

วันที่:13 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ