การขุดตักดูดทรายในแม่น้ำกระบุรี แม่น้ำระหว่างประเทศ ไทย -พม่า

ในกรณีที่มีการขุดตักดูดทรายในแม่น้ำกระบุรี ม.4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบ พบเห็นอุปกรณ์ และกลุ่มคนที่กระทำการ แต่ขณะนี้ยังมีการขุดตักทรายขึ้นมาขายอยู่ทุกวัน อยากทราบว่ากรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้มีการดำเนินการ ได้อย่างไร เพราะขบวนการขออนุญาตยังไม่ถูกต้อง เช่น พื้นที่ขุดตักทราย อยู่ห่างจากแม่น้ำไม่ถึงสิบเมตร เวลาขุดตักทราย มีน้ำใหลลงแม่น้ำ ทำให้น้ำขุ่น มีผลต่อสัตว์น้ำและคุณภาพน้ำ และพื้นที่ตรงนี้มีเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง สร้างโดยจังหวัดระนอง เพื่อปัองกันตลิ่งพังเพื่อไม่ให้สูญเสียดินแดนของประเทศไทย การขุดตักดูดทรายในเวลานี้ อาจทำให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างของเขื่อนกันตลิ่งพังได้ และโครงการนี้ก็ยังไม่ได้ทำประชาคมหมู่บ้าน และความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

วันที่:27 มิถุนายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ