การขุดคลองเสาธง หมู่ที่1 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

เนื่องจากกำนันตำบลหินตกนายสง่า ศรีจรุง และนายก อบต ต.หินตก นายสมเกียรติ รักสถาน จะทำการขุดตลิ่งคลองเสาธงสร้างผลกระทบความเดือดร้อนให้กับวัดถลุงทองและชาวบ้านเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วงฤดูน้ำหลากจะทำให้น้ำกัดเซาะริมตลิ่งพังทะลายสร้างความเสียหายให้กับวัดถลุงทองและชาวบ้านที่มีที่ดินติดลำคลองโดยที่ชาวบ้านไม่ยินยอมให้ขุดลอกคลองแต่ก็ยังมีการดำเนินการขุดจึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมเจ้าท่าที่รับชอบในพื้นที่ดังกล่าวสั่งระงับและให้ยกเลิกการขุดคลอง

วันที่:18 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ