กรรมวิธีการทำอาหารใส่บาตรพระ

พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. (สุทิตย์ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) “พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย และก็ฉันอาหารพอสมควร ตามหลักที่เรียกว่า โภชเน มัตตัญญุตา แต่โดยความที่เรามาในสังคมไทยประชาชนก็ปรารถนา พูดตรง ๆ แบบชาวบ้านก็คืออยากได้บุญ เพราะฉะนั้น พอนึกถึงทานก็คือการถวายกับข้าว ถวายภัตตาหาร พอเยอะมาก โยมก็จะประมาณว่าฉันให้หน่อย เพื่ออุทิศถวายให้คนที่ล่วงลับ จึงเป็นเหตุให้พระมีภัตตาหาร หรือกับข้าวค่อนข้างมาก จึงเป็นเหตุให้มีอาหารที่มีไขมัน การเลือกฉันของพระภิกษุก็จึงน้อยลง เมื่อน้อยลงถูกอาหารหวาน มัน จึงเป็นเหตุให้ความอ้วนมันเพิ่มขึ้น”

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ