กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ “ธรรมะกับการดำเนินชีวิต” ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี ศ.ดร.พันเอก ณธีพัฒน์ ชัชพนธ์รัตน์ (อดีตฑูตทหารบก) เป็นวิทยากรบรรยายฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ