กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรม

กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จากโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมผู้เข้าร่วมบริจาคจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และหน่วยงานเครือข่าย อาทิ เขตสัมพันธวงศ์ ชุมชนชาวตลาดน้อย เครือข่ายอาสาวารี จำนวนกว่า ๑๐๐ คน 

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ