กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค “พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖”

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาค เรื่อง พิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตาม การบังคับใช้ และการดำเนินงานเข้าเป็นภาคีพิธีสารอนุสัญญาลอนดอน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถ.พระราม ๓ กรุงเทพฯ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงา

วันที่:10 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ