กรมเจ้าท่า เปิดท่าเรือภาณุรังษี เชื่อมต่อสถานที่ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

กรมเจ้าท่า เปิดท่าเรือภาณุรังษี
เชื่อมต่อสถานที่ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า
เป็นประธานในพิธีเปิด ท่าเรือภาณุรังษี โดยมีนายสุวิทย์ ดอกคำ
เลขานุการกรมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ
ชุมชนตลาดน้อยและประชาชน เข้าร่วม ในวันที่
1
เมษายน
2564 ณ ท่าน้ำภาณุรังษี

 

กรมเจ้าท่า มีภารกิจกำกับดูแล ส่งเสริม
ความปลอดภัย ทั้งการขนส่ง คนประจำเรือ เรือ และท่าเรือ การพัฒนาปรับปรุงท่าเรือ
นับเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมเจ้าท่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัย
ซึ่งท่าน้ำภาณุรังษี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนตลาดน้อย มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
สะท้อนการตั้งถิ่นฐานของยุคเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กรมเจ้าท่า ได้เห็นความสำคัญ
จึงพัฒนารูปลักษณ์ท่าเรือภาณุรังษีขึ้นใหม่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งท่าน้ำภาณุรังษี
ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ
พิพิธภัณฑ์ชุมชนท่าน้ำภาณุรังษี หรือ สวนศิลป์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ซึ่งเป็นย่านบ้านเกิดของอาจารย์ป๋วย อาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการริมแม่น้ำเจ้าพระยา
และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ตั้งอยู่ย่านใจเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทัศนียภาพที่สวยงาม
มีความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ เป็นจุดเชื่อมต่อของชุมชนตลาดน้อย ปัจจุบัน
ชุมชนตลาดน้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ที่นิยมมาถ่ายรูป เรียนรู้
ศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า
กรมเจ้าท่า ได้พัฒนาปรับรูปลักษณ์ท่าเรือภาณุรังษีขึ้นใหม่ ซึ่งท่าเรือ
จะต้องเป็นมากกว่าท่าเรือ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางน้ำที่เพิ่มมากขึ้น
ท่าน้ำภาณุรังษี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือหวั่งหลี (ล้ง
1919)
และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำอีกด้วย
กรมเจ้าท่าปรับรูปลักษณ์ของท่าน้ำโดยเสริมโป๊ะท่าเรือจำนวน
1
โป๊ะ ซึ่งมีขนาดความกว้าง
6 x 12 เมตร โป๊ะรองรับจำนวนคนได้ 60 คน
ซึ่งการพัฒนาท่าเรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกร่วมกัน ปัจจุบัน
ชุมชนตลาดน้อยได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถ่ายรูป
ศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน และศิลปะแบบสตรีทอาร์ตเป็นจำนวนมาก
ซึ่งผู้คนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสภาพภายในชุมชนริมน้ำที่ยังคงสภาพและบรรยากาศดั้งเดิม
และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และชุมชนตลอดลำน้ำเจ้าพระยา
โดยกรมเจ้าท่ามีเรือข้ามฟากพร้อมให้บริการ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์
การพัฒนาท่าเรือภาณุรังษีขึ้นใหม่
นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั้งภายนอกและภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

____________________________

 

1 เมษายน 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 02-233-1311-3
ต่อ
285

E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:01 เมษายน 2564

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ