กรมเจ้าท่า อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคบ่าย)

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.00-16.30 น. ณ ศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่:18 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ