กรมเจ้าท่า อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (ภาคเช้า)

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่:18 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ