กรมเจ้าท่า ร่วมหารือเตรียมการประชุมสมัชาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ, IMO Assembly ครั้งที่ 31 และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะมนตรี IMO Council

กรมเจ้าท่า ร่วมหารือเตรียมการประชุมสมัชาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ,  IMO Assembly ครั้งที่ 31 และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะมนตรี IMO Council 

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 -17:30 น. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง, เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย, นาย สมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม, กระทรวงการต่างประเทศ, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน, การท่าเรือแห่งประเทศไทย และกรมเจ้าท่า ร่วมหารือเตรียมการประชุมสมัชา องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ,  IMO Assembly ครั้งที่ 31 และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะมนตรี IMO Council ที่ห้องประชุม Westminster อาคาร Millbank Tower กรุงลอนดอน  

          ทั้งนี้ หลังจากการประชุม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการทางทะเล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

วันที่:24 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ