กรมเจ้าท่า จับมือ TOYOTA จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมเจ้าท่า
จับมือ
TOYOTA
จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ. กำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันศุกร์ที่
12 มิถุนายน 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือร่วมกับนายกนิษฐ์
กันต์นิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด และคณะ ร่วมหารือในการจัดกิจกรรมจิตอาสา
CSR เก็บขยะและปรับสภาพน้ำคลองสายธนู จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำ
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ให้คลองเกิดการระบายน้ำได้ดี
ไม่เกิดการท่วมขังในฤดูฝน พร้อมร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช.
และปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้เกิดความสวยงาม

ทั้งนี้
จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ อาทิ
กรมเจ้าท่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
และประชาชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
เพื่อร่วมแสดงพลังจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

 

———————————

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า

โทรศัพท์
02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203

วันที่:12 มิถุนายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ