กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหา (IUU Fishing) โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมเจ้าท่า
จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย
(
IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธาน โดยมีนายเอกชัย สุนทร ปลัดอาวุโส
ผู้แทนนายอำเภอขนอม กล่าวต้อนรับ และนายกริชเพชร ชัยช่วย
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้
ได้มีผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย นาวาโทศักดิ์ชัย มีแต้ม
หัวหน้าแผนกกองยุทธการ ทัพเรือภาคที่
2 (ศรชล. เขต 2) เข้าร่วมในพิธี
เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมสุภา รอยัล บีช อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่:22 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ