กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงสร้าง ศรชล. ที่มีผลกระทบต่อกรมเจ้าท่าเพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing)” วันท ี่23 ก.พ. 2559 ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงสร้าง ศรชล. ที่มีผลกระทบต่อกรมเจ้าท่าเพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing)” วันท ี่23 ก.พ. 2559 ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ กล่าวเปิดการสัมมนา และ นาวาโทปิยะนันท์ แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทศาสตร์ กองกิจการความมั่นคงทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาด้วย

วันที่:23 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ