กรมเจ้าท่า จัดพิธีสงฆ์ทำบุญครบรอบ 1 ปี พระพุทธโลกุตรธรรมประชานาถ พร้อมเปิดเรือนพระยาวิสูตรสาคร สำหรับการศึกษา เรียนรู้โบราณสถานประวัติศาสตร์

⚓ ข่าวประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า ⚓

กรมเจ้าท่า จัดพิธีสงฆ์ทำบุญครบรอบ 1 ปี พระพุทธโลกุตรธรรมประชานาถ พร้อมเปิดเรือนพระยาวิสูตรสาคร สำหรับการศึกษา เรียนรู้โบราณสถานประวัติศาสตร์

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีสงฆ์ทำบุญครบรอบ 1 ปี พระพุทธโลกุตรธรรมประชานาถ (พระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า) พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า

พระพุทธโลกุตรธรรมประชานาถ เป็นพระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้โปรดเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ เศียรพระพุทธรูป และประทานนามพระพุทธรูปว่า พระพุทธโลกุตรธรรมประชานาถ (พระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า) และยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ประชาชน และผู้เดินทางทางน้ำได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากนั้น อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือนพระยาวิสูตรสาคร โดยมีนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง สืบเนื่องจากอธิบดีกรมเจ้าท่า มีดำริให้พัฒนาปรับปรุงอาคาร เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาวิสูตรสาครและใช้เป็นสถานที่จัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือในอดีตที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ซึ่ง “เรือนพระยาวิสูตรสาคร” มาจากชื่อพระยาวิสูตรสาคร เป็นชื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรก ที่ท่านได้วางรากฐานงานที่สำคัญของกรมเจ้าท่า มาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จวบจนปัจจุบัน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เรือนพระยาวิสูตรสาคร “ ได้นำรูปแบบมาจาก พระที่นั่งวิมานเมฆ ร.5 ผสมผสานสถาปัตยกรรม นีโอ-คลาสสิค ซึ่งอาคารดังกล่าวมีความสวยงามและเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็น โดยบริการให้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวัน

_____________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 203
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:15 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ