กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557

                                             กรมเจ้าท่า จัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่  เรือตรวจการณ์และเรือรักษาการณ์ 
                                                                           ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557
          รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์) เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาการณ์ทางน้ำ เพื่อลงเรือปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันลอยกระทง ประจำปี 2557 พร้อมทั้งร่วมลงเรือ “เจ้าท่า 37” ตรวจเรือรักษาการณ์  หมู่เรือตรวจการณ์ และตรวจตราการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ดูแลความเรียบร้อยของการใช้โป๊ะและท่าเทียบเรือโดยสารต่าง ๆ  ตามแผนรักษาการณ์ทางน้ำช่วงเทศกาลลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.45 น. ณ ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค ปากคลองตลาด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ของกรมเจ้าท่า ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแลการเดินเรือและการสัญจรทางน้ำ  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการความปลอดภัย และการควบคุมการจราจรทางน้ำในวันลอยกระทงคืนวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557  โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบกิจการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครอง  โป๊ะเทียบเรือติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักในที่มองเห็นชัดเจน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเรือและทางขึ้น-ลง ต้องมีพวงชูชีพประจำทุกโป๊ะ อีกทั้งให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ทำการตรวจสภาพเรือให้มีความปลอดภัย  ให้มีป้ายระบุจำนวนผู้โดยสารติดอยู่ข้างตัวเรือ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เบาะชูชีพ  เสื้อชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิง  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ประชาชนทั่วไปก็ให้ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ หรือในขณะเรือโคลงให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักที่นั่ง รวมทั้งแต่งกายให้เหมาะสมและถอดง่ายเพื่อสะดวกแก่ผู้ช่วยเหลือ ห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา  ห้ามจุดดอกไม้ไฟในเรือ บนโป๊ะท่าเทียบเรือ เพราอาจทำให้เกิดอันตรายแก่เรือลำอื่นและประชาชนทั่วไปได้ โดยเรือทุกลำ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือรักษาการณ์  และตามท่าเรือต่าง ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท และกรมเจ้าท่า มีอำนาจยึดประกาศนียบัตรของผู้ควบคุมเรือได้
 นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในปีนี้จะมีการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ  ในคืนวันลอยกระทงในปี 2557 นี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ รวมทั้งสิ้น 189 คน.พร้อมด้วยเรือยนต์ตรวจการณ์จำนวน 15 ลำ แยกเป็น เรือตรวจการณ์ทั่วไป 2 ลำ  เรือรักษาการณ์ประจำพื้นที่ 13 ลำ เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ 30 คน เจ้าหน้าที่คนประจำเรือ 38 คน เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ จำนวน 63 ท่าเรือ กำลังพล 112 คน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ 9 คน เครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า และยังได้รับความร่วมมือ  จากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปอเต็กตึ้งฯ มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมเรือไทย หน่วยแพทย์กู้ชีวิต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   เรือด่วนเจ้าพระยา และศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม ในการประสานความร่วมมือกันอีกด้วย ทั้งนี้ กรมเจ้าท่ายังได้จัดเตรียมกระชอนสำหรับการลอยกระทงไว้ตามท่าเรือต่าง ๆเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน
 ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำ (ส่วนกลางตั้งอยู่ที่กรมเจ้าท่า ส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ) โดยประชาชนสามารถ   แจ้งเหตุทางน้ำและเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ ได้ที่ สายด่วน 1199 หรือ 0 2233 0437 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่:07 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ