กรมเจ้าท่า จัดประชุมและแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมในวันลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องป่าสัก อาคาร6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า
จัดประชุมและแถลงข่าว
การเตรียมความพร้อมในวันลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ)
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบ
การ ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องป่าสัก อาคาร6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

วันที่:30 ตุลาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ