กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุม

กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 ของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความเห็นโครงการดังกล่าว นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการกรมเจ้าท่า ประชาชน หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี

 

วันที่:03 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ