กรมเจ้าท่า จัดประชุมการนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กรมเจ้าท่า จัดประชุมการนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ