กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม ” ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา” ณ หมู่ 8 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า  เป็นประธานฯในการกล่าวเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา” จัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 1  กรมเจ้าท่า อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนภายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงปัญหาการกำจัดผักตบชวาให้มีปริมาณลดลงในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ หมู่ 8 ตำบลบางไทรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่:06 มิถุนายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ