กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมจิตอาสา 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 
        วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องด้วยกระทรวงคมนาคม กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนบริเวณหน้ากรมเจ้าท่าและบริเวณใกล้เคียงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติรวมทั้งวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  กิจกรรมประกอบไปด้วย การฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณหน้ากรมเจ้าท่า และบริเวณชุมชนตลาดน้อย ชุมชมวานิชสัมพันธ์ พร้อมเชิญชวนชาวชุมชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนนบริเวณหน้ากรมเจ้าท่า และชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 9 ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริ หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจวบจนถึงปัจจุบันนี้
_____________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 203
E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:09 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ