กรมเจ้าท่า ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมตระหนัก ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕


      กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมตระหนัก ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และตั้งใจรักษาศีล  เพื่อความ  สงบสุขร่มเย็นแก่ตนเอง  ครอบครัว   สังคม และประเทศชาติ 


                           


                                              ..เสริมสร้างความปลอดภัย..ห่วงใยสังคม…กรมเจ้าท่า… กระทรวงคมนาคม…

วันที่:25 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ