กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย

    กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ข้าราชการจำนวน 8 ราย เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลแก่ผู็ได้รับมอบ  ซึ่งเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนัดถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต โดยมีผู้ได้รับมอบ ดังนี้

                     1. นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ
                     2. นายวรรณชัย บุตรทองดี
                     3. นาวาตรี สมนึก สุขวณิช
                     4. นายสุขิน  รัตนเสถียร
                     5. นางสาวจิราภรณ์  เลิศมงคลนาม
                     6. นายธงชัย พงษ์วิชัย
                     7. นายพิสุทธิ์  อมรยุทธิ์
                     8. นายณัฐชัย  พลกล้า

วันที่:07 สิงหาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ