กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 3 ในโดยนำสิ่งของ เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษา เพื่อมอบเป็นกำลังใจแด่น้องๆ โรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนบ้านน้ำเลา โรงเรียนบ้านห้วยแหน โรงเรียนบ้านอมกง โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ โรงเรียนบ้านบุฉนวน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559

วันที่:19 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ