กรมเจ้าท่าจัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 29

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาวารีรุ่นที่
29 โดยมีนายภิมุข
ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
6 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกริชเพชร ชัยช่วย
ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา พัทยา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและให้การต้อนรับ ในวันที่
17 พฤศจิกายน 2560
ห้องประชุมแปซิฟิก
1-2 เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

วันที่:21 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ