กรทเจ้าท่า ประชุมสัมมนาเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

กรมเจ้าท่า เปิดสัมมนาโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน

            กรมเจ้าท่า
จัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัด
กรมเจ้าท่า กับการท่องเที่ยววิถีใหม่
ชายหาดยั่งยืน

เปิดตัวโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยมีนายวิทยา
ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสมพงษ์ สายนภา
นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน กล่าวให้การต้อนรับ และนายวรรณชัย บุตรทองดี
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม
2563
ณ ณ ห้องณุศา 1
โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
      

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า
การจัดประชุมสัมมนาระดับจังหวัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลของโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน
จังหวัดชลบุรี ในระยะที่ 1
รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ
พร้อมดูแลรักษาร่องน้ำและชายหาดของประเทศ
ซึ่งในครั้งนี้กรมเจ้าท่าได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,
คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของชายหาดท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ
ผ่านกรณีศึกษาของทั้งในและต่างประเทศ
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสรุปได้ว่าวิธีการเสริมทรายชายหาดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของชายหาดท่องเที่ยวของประเทศไทย
รวมถึงมีตัวอย่างผลงานเป็นที่ประจักษ์จากความสำเร็จของโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาระยะทาง
2.8 กิโลเมตร ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือ บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี
จนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์คกิ้ง สตรีท
ที่เป็นกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่

            อธิบดีกรมเจ้าท่า
กล่าวเพิ่มเติมว่า
การดำเนินโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน
อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 นั้น มีพื้นที่โครงการอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น
อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทในพื้นที่โครงการ
การดำเนินการก่อสร้างจึงอาจส่งผลกระทบกับประชาชนได้
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่
ให้สอดคล้องกับมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านความเห็นชอบจากรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลและติตามคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อโครงการ
การจัดสัมมนาระดับจังหวัดในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 200 ราย
ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น
องค์กรอิสระ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เพื่อร่วมสัมมนาอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการของทุกภาคส่วน

            ทั้งนี้
โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 586
,047,000
บาท โดยกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
(มหาชน)
เป็นผู้ดำเนินการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รวมระยะเวลา
900 วัน สำหรับแหล่งทรายที่จะใช้เสริมทรายชายหาดจอมเทียน นำมาจากบริเวณ
ทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร
และเป็นทรายแหล่งเดียวกับที่ใช้เสริมทรายชายหาดพัทยา
คาดว่าในครั้งนี้จะใช้ปริมาณทรายรวมทั้งสิ้น 6.4 แสน ลูกบาศก์เมตร
ภายหลังโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนเสร็จสิ้นแล้ว ชายหาดจะมีความกว้างเฉลี่ย 50
เมตร ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้ง
ด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 9 ล้านคนต่อปี
สร้างรายได้ให้กับประเทศมากถึงปีละ 6 หมื่นล้านบาท
และจากการศึกษาพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าเงินลงทุน โดย 1 บาท
ที่ลงทุนไปในการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จะสร้างเม็ดเงินกลับมาในระบบประมาณ 3.20
บาท นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จ
เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะทำให้ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
กลับคืนสภาพสวยงามดังเดิม พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
จากทั่วทุกมุมโลก สอบถามข้อมูลโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นิวส์ เพอร์เฟค
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-956-5276

 

วันที่:04 ธันวาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ